Livestream tương tác

Xóa nhòa ranh giới.

Tập luyện không biên giới. Đó là lý do tại sao hệ thống mã nguồn mở ActiMotive mang các lớp tập thể dục trực tiếp đến nhà. Phòng tập thể dục và huấn luyện viên cá nhân có thể mở rộng ra cho mọi người trên toàn cầu để tham gia các lớp học thời gian thực, tăng doanh thu và lợi thế cạnh tranh.

Các lớp học tại nhà có thể là con gà đẻ trứng vàng thực sự cho các phòng tập gym và huấn luyện viên, cho phép mọi người tiếp tục tập thể dục bất kể họ ở đâu. Huấn luyện viên có thể thấy kết quả bài tập và thúc đẩy khách hàng của họ lên một bước nữa.Không chỉ áp dụng cho các lớp học theo nhóm, hệ thống này cũng có thể dùng cho các lớp học một kèm một, giữa một huấn luyện viên và một người tập, với dữ liệu tập luyện được hiển thị ở thời gian thực.

Evolt 360Evolt

Brochure Thumbnail_CascadeClub Rephouse1

Huấn luyện viên có thể thấy điểm nào cần cải thiện và đưa ra phản hồi tích cực ngay lập tức, bất kể vị trí. Không có phần mềm cụ thể nào được yêu cầu để kết nối với ActiMotive, nó có thể được truy cập từ máy tính xách tay hoặc máy tính ở bất cứ đâu. Hệ thống đăng ký lớp dễ sử dụng là một tính năng khác cho phép phòng tập gym và người tập cập nhật thời khóa biểu của họ.