Life Fitness Máy chạy bộ T5 Track Treadmill

Life-Fitness-T5-Track-TreadmillMáy chạy bộ này có thiết kế mạnh mẽ, khu vực chạy rộng và tuỳ chỉnh theo người tập hiếm có. Máy chạy êm và đơn giản, có rất nhiều địa hình tập chạy có thể điều chỉnh và các chương trình tập luyện cá nhân điều khiển bằng nút nhấn.

Kích thước
Dài x Rộng x Cao
79.5 x 32 x 61 in / 202 x 82 x 155 cm

Trọng lượng máy: 341 lb / 155 kg
Trọng lượng người tập tối đa: 400 lb / 182 kg
Tốc độ: 0.5 – 12 mph / 0.8 – 19 km/h
Độ dốc: 0.5%

Diện tích chạy
(Dài x Rộng): 60 x 22 in / 153 x 56 cm

A well used dress enjoy with a bright call and also dark-colored buckskin band can be rolex replica as formal since it becomes (in fact it is most often the man’s first outfit view).