Life Fitness Phụ kiện Bảng theo dõi + điều khiển

Life Fitness Track+ Console2Hãy tận hưởng công nghệ mới nhất trong tập luyện trên bất kỳ máy nào. Sản phẩm này này đem lại giải trí tùy chỉnh tốt nhất, các chương trình tập luyện, đánh giá sự tiến bộ và kết nối trực tuyến với người tập.

Kích thước
N/A