Life Fitness Máy tập liên hợp chân tay theo hình elip E5

Life Fitness E5 Crosstrainer (Go Bike Console)2Máy tập liên hợp chân tay hàng đầu này cung cấp những kết quả vượt trội. Chế độ LegSculptor™ cho phép điều chỉnh sải bước điện tử và chuyển động hình elip tác động thấp trong khi chương trình và những kết nối tùy chọn cho tập luyện phù hợp với người tập.

Kích thước
Dài x Rộng x Cao
83 x 26 x 63 in / 211 x 67 x 161 cm
Trọng lượng máy: 250 lb / 114 kg
Trọng lượng người tập tối đa: 400 lb / 182 kg
Chiều cao bước chân: 10 in (26 cm)
Chiều dài sải chân tối đa: 18-24 in (46-61 cm)