Balanced Body Hệ thống treo Bohdi

Bodhi Suspension System

Hệ thống treo thể dục có 4 điểm đầu tiên trên thế giới. Hệ thống này có 2 sợi dây riêng biệt và 4 điểm treo dây. Với nhiều lựa chọn, người tập có thể treo toàn bộ cơ thể trên không hoặc chọn những bài tập duy trì thấp hơn.

Specifications
Rope Length: 8’5” / 2.6 m