Browse Topics

ALL

Developing Property With Recreational Amenities

Posted on 13:19

Ever wonder why so many recreational facilities at condominiums, housing projects, mixed use developments and resorts suffer low usage, are poorly managed, and badly maintained? Why Add Amenities to A Project? Risk Conflict Project Phasing Project Quality Project “Disclosure” Project Myths Project “Disposition Plans” There are four main types of disposition plans used by developers […]

Read more

Seara sẵn sàng cho Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Posted on 13:16

Sports Engineering And Recreation Asia Ltd (Seara) đang hoàn thiện hệ thống phân phối tại khu vực mới rộng 3500 mét vuông nằm trong Khu công nghiệp Bang Pli ở phía Đông Bangkok. Cơ sở hiện đại này nằm ở vị trí thuận tiện gần Sân bay Suvarnabhumi, cảng tại Laem Chabang, các tuyến đường bộ và đường sắt tới các văn phòng và khách hàng tại Yangon, Phnom Penh, Thành phố Hồ Chí Minh, Viêng Chăn và Hà Nội. Năm kho hiện tại sẽ dần được thay thế bởi hệ thống phân phối mới này.

Read more