Xây Dựng Thể Thao

SEARA xây mới và nâng cấp các công trình thể thao đạt những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất bởi các tổ chức thể thao quốc tế.

SEARA đã hoàn thành thành công các công trình thể thao trên nhiều nước trong khu vực Châu Á thông qua các dự án thi công trọn gói. Chúng tôi có khả năng cung cấp các kỹ thuật xây dựng phù hợp cho từng khách hàng ngay trước khi các chuyên gia tiến hành thi công bề mặt sàn tập thể thao.

Toàn bộ các công ty thể thao mà SEARA làm đại diện đều đáp ứng hoặc thậm chị vượt mức yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi từ phía tổ chức thể thao quốc tế.

SEARA hợp tác với các tổ chức và chính phủ địa phương nhằm đưa ra các giải pháp thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuât, tiêu chuẩn, và ngân sách phù hợp với mục đích sử dụng.

Đối với ngành tư nhân, SEARA cộng tác với các công ty bất động sản, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trường học tư nhân, và các CLB thể thao nhằm quy hoạch, xây mới các khu giải trí và nâng cấp các khu vực dưới mức tiêu chuẩn.

Nhấn chuột vào đây để xem toàn bộ các sản phẩm của phòng Xây Dựng Thể Thao