อุปกรณ์อื่นๆ

เพื่อให้สถานที่ออกกำลังกายของคุณสมบูรณ์ ด้วยการเลือกอุปกรณ์ของ Seara ตั้งแต่อุปกรณ์พิลาทิส บอล อุปกรณ์คาร์ดิโอ รวมถึงอุปกรณ์ครอสิด ทุกอย่างล้วนเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมและถูกออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายผู้ใช้ การออกกำลังกายโดยการใช้น้ำหนักของอุปกรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเติมเต็มทุกการออกกำลังกาย