เพาเวอร์เพลท (Powerplate)

เพาเวอร์เพลทของ Seara ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของร่างกายต่อการสั่นสะเทือน โดยฐานจะสั่นในทุกทิศทางเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการตอบสนองในลักษณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อเร่งการฝึก เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ผู้ออกกำลังกายจึงเพิ่มสมรรถภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย หรือพัฒนาความเร็วและประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น