คาดิลแลค (Cadillac)

“คาดิลแลค” เป็นคำที่ถูกนำมาใช้เรียกอุปกรณ์พิลาทีสคาดิลแลคที่ดีที่สุดมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดิลแลคจาก Seara ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่อกล่าวถึงการออกกำลังกายแบบพิลาทีส ด้วยการอัพเกรดมาจากแนวคิดดั้งเดิมของโจเซฟ พิลาทีส โดยใช้งานฝีมือที่ทันสมัย และวัสดุที่ทนทานและมีคุณภาพสูง ทำให้เครื่องออกกำลังกายเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการยืดเหยียดและการออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้อย่างง่ายดายและสะดวก มีเสถียรภาพและราบลื่น