การให้บริการ

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT:EnglishWeb_Thumbnail_SPCWeb_Thumbnail_SPCWeb_Thumbnail_SPCWeb_Thumbnail_SPC

นอกเหนือจากการขาย ศูนย์บริการลูกค้าของเซียร่า ยังสร้างความพึงพอใจหลังการขายแก่ลูกค้าโดยการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์และพื้นผิว เซียร่าจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ที่เราไม่สามารถดูแลซ่อมแซมให้คุณได้ และนี่ถือเป็นการรับประกันของเรา

ทีมงานวิศวกรซ่อมบำรุงของเซียร่า ผ่านการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลโดยโรงงานผู้ผลิต ซึ่งแต่ละคนได้รับประกาศยนีบัตรรับรองจากผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมมีการปรับปรุงทักษะให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกในทีมแต่ละคนจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ทั้งหมด ก่อนที่จะนำออกสู่ตลาด

เซียร่า มีศูนย์บริการลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม รวมทั้งมีคลังสต็อกอะไหล่ที่หลากหลายครอบคลุม ช่วยให้เราสามารถบริการซ่อมแซมทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ให้คุณได้ถึงที่ หรือส่งมอบอุปกรณ์ให้ใช้แทนชั่วคราวในขณะที่อุปกรณ์ของคุณอยู่ภายใต้การซ่อมแซม

จากการให้บริการ 365 วันต่อปี ทำให้เซียร่าเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ศูนย์บริการลูกค้าของเซียร่า ให้บริการรับประกันโดยผู้ผลิตแต่ละราย เราให้บริการและทำสัญญาการบำรุงรักษากับผู้ใช้ที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบริการและคลับส่วนตัว นอกจากนี้ศูนย์บริการลูกค้ายังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานดังเดิมผ่านการรับประกันของเซียร่า