การก่อสร้างสนามกีฬา

เซียร่า ก่อสร้างสถานออกกำลังกายอย่างหลากหลายที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งซ่อมแซมปรับสภาพสถานออกกำลังกายเดิมเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดตามโครงสร้างของสถาบันกีฬาระหว่างประเทศ

เซียร่า ก่อสร้างสถานออกกำลังกายที่สำคัญมากมายทั่วภูมิภาคเอเชีย และสามารถให้รายละเอียดข้อมูลจำเพาะสำหรับการก่อสร้างแก่ลูกค้าก่อนที่จะเข้ามาทำงานเป็นแอพลิเคเตอร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ติดตั้งผลิตภัณฑ์พื้นผิวสนามกีฬาชั้นนำของโลก

แบรนด์สินค้าทั้งหมดที่เซียร่าเป็นตัวแทนนำเสนอนั้น มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดหรือเกินกว่าข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละสถาบันกีฬาระหว่างประเทศ

เซียร่าทำงานร่วมกับหน่วยงานการกีฬาต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดต่างๆ มาตรฐานและค่าใช้จ่ายเหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ในภาคเอกชน เซียร่าทำงานร่วมกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, รีสอร์ท, โรงเรียนเอกชน, และคลับต่างๆในการวางแผนและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา รวมทั้งซ่อมแซมหรือปรับปรุงสถานออกกำลังกายเดิมให้ได้มาตราฐาน

Click here to see our full range of Sports Construction Products

A well used dress enjoy with a bright call and also dark-colored buckskin band can be rolex replica as formal since it becomes (in fact it is most often the man’s first outfit view).