Quản Lí Sức Khỏe và Dịch Vụ Khách Hàng

SMA là công ty con của Sports Engineering And Recreation Asia, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý về sức khỏe.

SMA giúp các công ty tổ chức khai trương các công trình thể thao mới, tuyển nhân viên có năng lực, triển khai các chiến dịch marketing sáng tạo và kiểm soát hệ thống thể thao nhằm đảm bảo đạt lợi nhuận cao.

SEARA hiện nay đang hợp tác với:

cascade_clubrpmaldosgreen_leaf_spa