Golf, Lawn Bowls, and Landscape

Seara มีความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบหญ้าเทียมและชั้นย่อยด้วยความสำเร็จในการประยุกต์ใช้อันยาวนาน เราเป็นผู้น้ำในการจัดสวนสนามหญ้าเทียมที่มีคุณภาพสูง สนามชิ้บและพัดกอล์ฟและสนามโยนโบว์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลแสดงว่าอยู่ได้ทนนานในสภาพแวดล้อมที่แสรง UV สูง ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกและนักพัฒนา seara ยังให้บริการปูพรมหญ้าเทียมในที่ยากต่อการรักษาและทำให้มันมีอายุใช้งานยืนยาว