เพลด โลด & กราวน์เบสยูนิต

เครื่องออกกำลังกาย Plate-load ของ Seara ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก การเคลื่อนไหวแนวโค้ง เครื่องพวกนี้สามารถ ใช้ออกกำลังกายได้หลากหลายวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติของร่างกาย เมื่อผู้เล่นฝึกฝนกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนแล้วในการสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ เครื่องเหล่านี้ที่คงทนและยังมีความเสถียรเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูง

แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส คอมโบ แจมเมอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส คอมโบ อินไคลน์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส คอมโบ ดีไคลน์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส คอมโบ ทวิตแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส สควอช ไฮท์ พลูแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส สควอช ลันจ์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส ทวิตซ้ายแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด กราวด์ เบส ทวิตขวาแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล เชทส์แบคแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล ฮอร์ริซอน เบนช์ เพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ ISO แลทเทอรัล DY โรลแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล ดีไคลน์เพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ ISO แลทเทอรัล ฟรอนท์ เลท พลูดาวน์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ ไฮท์ โรลHammer Strength Plate Loaded Iso-Lateral Upper Body Incline Pressแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ โล โรลแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ โรลวิงแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ โชเดอร์ เพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ ซุปเบอร์ อินไคน์ เพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ ไวด์ เพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด ISO แลทเทอรัล อัพเปอร์ บอดี้ ไวด์ พลูดาวน์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ แอบโดมินอล ออบิคิว ครัชแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ แอบดักเตอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ISO แลทเทอรัล นีลลิ่งเคอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ISO แลทเทอรัล เล็กเคอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ISO แลทเทอรัล เล็กเอ็กซ์เทนชั่นแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ISO แลทเทอรัล เล็กเพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ เล็กเอ็กซ์เทนชั่นแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ เล็กเพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ลิเนียร์ แฮก เพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ลิเนียร์ เล็กเพรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ซีทด์ คาล์ฟ เรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ซีทด์ เล็กเคอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ซุปเบอร์ ฮอริซั่น คาล์ฟแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ ซุปเบอร์ ฮอริซั่น คาล์ฟแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด โรเวอร์ บอดี้ ทอร์โซ วี สควอชแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ โฟว์ เวย์เน็กแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ กริปเปอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ แลทเทอรัล เรสแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ พลูโอเวอร์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ ซีทไบเซ็ปส์แฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ ซีทดิปแฮมเมอร์ เสตร้งท์ เพลท โหลด อัพเปอร์ บอดี้ ซีท / สแตนดิ้ง ชรัก